TITJUR Porta-Leasing Заключение на генералния адвокат Reischl представено на20 март 1980 г. # Porta-Leasing GmbH срещу Prestige International SA. # Искане за преюдициално заключение: Oberlandesgericht Koblenz - Германия. # Дело 784/79.