Дело T-4/16: Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)