Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 5 юли 2016 г.#Европейска комисия срещу Aer Lingus Ltd.#Обжалване — Държавни помощи — Национален данък върху въздушния транспорт — Прилагане на диференцирани данъчни ставки — Намалена ставка за полетите към дестинации, намиращи се на разстояние до 300 км от националното летище — Предимство — Селективен характер — Становище по случая, в който данъчната мярка може да представлява ограничаване на свободното предоставяне на услуги — Възстановяване — Акциз.#Съединени дела C-164/15 P и C-165/15 P. Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 5 юли 2016 г.