Komission asetus (EU) 2018/1059, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2018, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten tuulenkalan ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueella 2r