Регламент (ЕИО) № 1351/72 на Комисията от 28 юни 1972 година за признаване на групи от хмелопроизводители