Mål C-145/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 23 februari 2018 – Regards Photographiques SARL mot Ministre de l'Action et des Comptes publics