Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 година относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета