Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 5 март 2004 г. Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 5 март 2004 г.#Hugo Boss AG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).#Марка на Общността.#Дело T-94/02.