Evens/Сметна палата TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на11 ноември 1982 г. # Victor Evens срещу Сметна палата на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 79/82.