Австрия/Парламент и Съвет Определение на председателя на първи състав на Съда от 6 септември 2006 г. # Република Австрия срещу Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз. # Заличаване. # Дело C-161/04. TITJUR