Дело T-241/14 P: Решение на Общия съд от 26 февруари 2016 г. — Bodson и др./ЕИБ (Обжалване — Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Възнаграждение — Реформа на премиалния режим на ЕИБ — Задължение за мотивиране — Изопачаване — Грешки при прилагане на правото)