Kommissionens forordning (EØF) nr. 3/86 af 3. januar 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug