Заключение на генералния адвокат Stix-Hackl представено на8 юни 2004 г.