TITJUR Заключение на генералния адвокат Warner представено на14 октомври 1975 г. # Matisa-Maschinen GmbH срещу Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Berlin - Германия. # Дело 35-75. Matisa-Maschinen