Заключение на генералния адвокат Darmon представено на30 януари 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Мерки с равностоен ефект. # Дело 207/83. Комисия/Обединеното кралство TITJUR