Mål T-444/16: Talan väckt den 9 augusti 2016 – Vasco Group och Astra Sweets mot kommissionen