Заключение на генералния адвокат Mancini представено на22 октомври 1985 г. # Наказателно производство срещу Léon Motte. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Bruxelles - Белгия. # Дело 247/84. TITJUR Motte