Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2017 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill