Писмен въпрос E-1561/05, зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Комисията. Gifts to the Commissioners