Решение на Общия съд (седми състав) от 10 март 2016 г.