Решение на Комисията от 30 януари 1981 година относно списъка с предприятия от Република Уругвай, одобрени да внасят в Общността прясно говеждо и телешко месо, овче месо и месо от домашни еднокопитни животни (81/92/ЕИО)