Държавна помощ — Португалия — Държавна помощ SA.41727 (2016/C) (ex 2015/NN) — Предполагаема помощ за EMEF — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП$