Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2019/2003 (2019. gada 28. novembris) par atļauju Īrijai turpināt izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem līdz 2023. gada beigām (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8593) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)