Регламент (ЕО) № 81/2005 на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3077/78 относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността PROPCELEX