Регламент (ЕО) № 1974/96 на Комисията от 15 октомври 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 716/96 относно приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на говеждо и телешко месо в Обединеното кралство$