Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 3 октомври 2001 г.