Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi Solidarnostnega sklada EU (poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji)