2019 m. birželio 6 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1089 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (2019–2024 m.)