Писмен въпрос E-5546/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Дискриминация на християни в Турция