Ludwigshafener Walzmühle Erling и др./ЕИО Определение на Съда от 8 април 1981 г. # Ludwigshafener Walzmühle Erling KG и други срещу Европейска икономическа общност. # Съединени дела 197 до 200, 243, 245 и 247/80. TITJUR