Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 47/2001 от 30 март 2001 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX