Sag C-341/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. juni 2016 — Hanssen Beleggingen BV mod Tanja Prast-Knipping