Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2000 z 27. októbra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP