EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 86/2000 (2000. gada 27. oktobris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālā nodrošināšana)