2000 m. spalio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 86/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)