ETA:n sekakomitean päätös N:o 86/2000, tehty 27 päivänä lokakuuta 2000, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta