EMP Ühiskomitee otsus nr 86/2000, 27. oktoober 2000, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (sotsiaalkindlustus)