Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 86/2000 от 27 октомври 2000 година относно изменение на приложение VI (социална сигурност) към Споразумението за ЕИП$