Заключение на генералния адвокат Darmon представено на20 юни 1985 г. # Наказателно производство срещу Giacomo Caldana. # Искане за преюдициално заключение: Pretura unificata di Torino - Италия. # Дело 187/84. Caldana TITJUR