C/2016/0869 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/226 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета