Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7851 – USS Nero/OPTrust/PGGM/Global Vía) (Text av betydelse för EES)