Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7851 – USS Nero/OPTrust/PGGM/Global Vía) (Text s významom pre EHP)