Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7907 — Sphinx/CVC Capital Partners/RAC) (Текст от значение за ЕИП)