Заключение на генералния адвокат Stix-Hackl представено на8 юни 2004 г. # The British Horseracing Board Ltd и други срещу William Hill Organization Ltd. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Обединеното кралство. # Директива 96/9/ЕО. # Дело C-203/02. TITJUR The British Horseracing Board и др.