2006 m. gruodžio 5 d. Europolo valdybos sprendimas, kuriuo susitariama dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo dėl Europolui skirtų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje