Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7888 — APAX/B&G/Mannai/GFI Informatique) (Текст от значение за ЕИП)