Заключение на генералния адвокат Darmon представено на10 март 1989 г. # The Queen срещу Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, ex parte Association of Pharmaceutical Importers и други. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal - Обединеното кралство. # Мерки с равностоен ефект. # Съединени дела 266 и 267/87. Association of Pharmaceutical Importers и др. TITJUR