Zadeva C-228/16 P: Pritožba, ki jo je Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) vložila 22. aprila 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. februarja 2016 v zadevi T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Evropska komisija