Lieta C-228/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 9. februāra rīkojumu lietā T-639/14 Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Eiropas Komisija 2016. gada 22. aprīlī iesniedza Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)