Sag C-228/16 P: Appel iværksat den 22. april 2016 af Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 9. februar 2016 i sag T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) mod Europa-Kommissionen